Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công

Hướng dẫn Tính thuế thu nhập cá nhân tiền tiền lương tiền công , có phụ cấp tiền nhà , tiền ăn giữa ca, các khoản giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn xem chi tiết ví dụ cần chuyên sâu hơn nữa tài các thông tư đính kèm

Ngày đăng: 16-10-2017

651 lượt xem

Tính thuế thu nhập cá nhân tưởng đâu đơn giản mà khi bước vào tính thì người tính gặp rất nhiều khúc mắc dẫn tới tính nhầm lẫn sai. Tuy là đơn giản nhưng nó lại không hề đơn giản ví dụ như phụ cấp nhà chịu thuế là 15%  tổng thu nhập chịu thuế. Chúng ta cần phải nắm rõ vấn đề này, mà thường người khai thuế thu nhập cá nhân rất hay tính sai.Phụ cấp ăn giữa ca không chịu thuế hàng tháng không vượt quá 730.000 đồng, chúng ta thường hay quên …. Nhiều bạn mới nghe qua thì đơn giản nhưng lại hay tính sai vì các bạn hay công nghiệp hóa sau đây là hai ví dụ về phụ cấp ăn giữa ca và phụ cấp tiền nhà  để các bạn nắm rõ hơn mà không bị nhầm lẫn. Đọc kỹ hai ví dụ dưới đây sẽ không bao giờ nhầm lẫn khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Bảng tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công được áp dụng theo biểu lũy tiến từng phần như sau:

 

Bậc

 Thu nhập tính thuế

/ tháng

Thuế

Suất

Tính số thuế phải nộp

 

Cách 1

Cách 2

 

1

Đến 5 triệu đồng

5%

0 trđ + 5% TNTT

5% TNTT

 

2

Trên 5 trđ đến 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ

10% TNTT – 0,25 trđ

 

3

Trên 10 trđ đến 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

15% TNTT – 0,75 trđ

 

4

Trên 18 trđ đến 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

20% TNTT – 1,65 trđ

 

5

Trên 32 trđ đến 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

25% TNTT – 3,25 trđ

 

6

Trên 52 trđ đến 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

30 % TNTT – 5,85 trđ

 

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ

35% TNTT –  9.85 trđ

 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân

Thuế TNCN phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

x

Thuế suất

 

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

-

Các khoản giảm trừ

 

Thu nhập chịu thuế

=

Tổng thu nhập

-

Các khoản được miễn thuế

 

Ví dụ 1 : Về cách tính thuế thu nhập cá nhân: 

Bà Nguyễn Thị Thu Lan có thu nhập từ tiền lương tiền công tháng 11 năm 2017 như sau

Lương hàng tháng 50.000.000 triệu đồng /1 tháng bao gồm phụ cấp ăn trưa 1.000.000 /1 tháng

Mức đóng bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN ở mức lương 8.000.000 đồng

Bà Lan phải nuôi hai con nhỏ dưới 18 tuổi có đăng ký người phụ thuộc .

Bài giải :

Cách 1:

 • Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – các khoản được miễn thuế
 •                             = 50.000.000 – 730.000 ( phụ cấp ăn trưa được miễn ) = 49.270.000 đồng
 • Các khoản giảm trừ gồm : giảm trừ bản thân 9.000.000
 • Giảm trừ người phụ thuộc 2 người = 3.600.000 x 2 = 7.200.000
 • Giảm trừ tiền đóng bhxh , bhyt , bhtn = ( 8.000.000 x 10.5%) = 840.000 đồng
 • Tổng các khoản giảm trừ = 9.000.000 + 7.200.000 + 840.000 = 17.880.000 đồng
 • Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ 

                            = 49.270.000 – 17.880.000 = 31.390.000 đồng

Áp dụng biểu lũy tiền từng phần với thu nhập là 31.390.000 đồng /1 tháng tính ra số thuế phải nộp

Bậc 1:         5.000.000 x 5% =  250.000

Bậc 2 :      Thu nhập tính thuế trên 5 trđ đến 10 trđ, thuế suất 10% :

(10.000.000 – 5.000.000) x 10% = 500.000

 Bậc 3 :      Thu nhập tính thuế trên 10 trđ đến 18 trđ, thuế suất 15 % :

(18.000.000 – 10.000.000) x 15% = 1.200.000

 Bậc 4 :       Thu nhập tính thuế trên 18 trđ đến 32 trđ, thuế suất 20% :

(31.390.000 – 18.000.000) x 20% = 2.678.000

 Tổng số thuế phải nộp của bà Nguyễn Thị Thu Lan trong tháng 11 năm 2017 là

250.000 + 500.000 + 1.200.000 + 2.678.000 = 4.628.000 đồng

Cách 2: Với thu nhập 31.390.000 đồng /1 tháng khi áp dụng biểu lũy tiến từng phần như sau

Áp dụng  bậc 4 trong biểu lũy tiến từng phần = 20% TNTT – 1.650.000

                                                                 =  20% x  31.390.000 – 1.650.000

                   Số thuế phải nộp là                   = 4.628.000 đồng

Ví dụ 2: Cách tính thuế TNCN có phụ cấp tiền nhà :

Áp dụng biểu lũy tiến từng phần :

Ông Jone  là cá nhân cư trú, có đăng ký phụ thuộc là 2 người con dưới 18 tuổi ,  lương tháng 11 năm 2017 (gross) như sau: Tiền lương hàng tháng 40.000.000 triệu đồng , BHXH, BHYT , BHTN đóng ở mức lương 15.000.000 đồng , được phụ cấp nhà hàng tháng công ty trả là 10.000.000/1 tháng , có thẻ hội viên sân golf công ty trả tiền là 2.000.000 đồng /1 tháng

Hãy tính tiền thuế phải nộp của Ông Jone :

Bài giải:

 • Tiền lương Tháng 11/2017 là: 40.000.000 đồng
 • Thẻ hội viên golf là :              2.000.000 đồng
 • Thu nhập chịu thuế chưa có tiền nhà : 42.000.000 đồng
 • Phụ cấp nhà chịu thuế (42.000.000 x 15%)= 6.300.000
 • Thu nhập chịu thuế đã có tiền nhà :
 • 42.000.000 + 6.300.000 = 48.300.000 đồng
 • Giảm trừ bản thân : 9.000.000
 • Giảm trừ người phụ thuộc : 7.200.000
 • Giảm trừ tiền bảo hiểm BHXH. BHYT, BHTN: ( 15.000.000 x 10.5%) = 1.575.000 

          Thu nhập tính thuế của ông Jone tháng 11/2017

 = 48.300.000 – 9.000.000 – 7.200.000 – 1.575.000  = 30.525.000 đồng .

Cách 1 : Áp dụng biểu lũy tiến từng phần với thu nhập tháng 11/2017  30.525.000 tháng như sau :

Bậc 1:         5.000.000 x 5% =  250.000

Bậc 2 :      Thu nhập tính thuế trên 5 trđ đến 10 trđ, thuế suất 10% :

(10.000.000 – 5.000.000) x 10% = 500.000

 Bậc 3 :      Thu nhập tính thuế trên 10 trđ đến 18 trđ, thuế suất 15 % :

(18.000.000 – 10.000.000) x 15% = 1.200.000

 Bậc 4 :       Thu nhập tính thuế trên 18 trđ đến 32 trđ, thuế suất 20% :

(30.525.000 – 18.000.000) x 20% = 2.505.000

 Tổng số thuế phải nộp của bà Nguyễn Thị Thu Lan trong tháng 11 năm 2017 là

250.000 + 500.000 + 1.200.000 + 2.505.000 = 4.455.000 đồng

Cách 2: Với thu nhập 30.525.000 đồng /1 tháng khi áp dụng biểu lũy tiến từng phần như sau

Áp dụng  bậc 4 trong biểu lũy tiến từng phần = 20% TNTT – 1.650.000

                             =  20% x  30.525.000 – 1.650.000

                   Số thuế phải nộp là                   = 4.455.000 đồng

Tất cả các vấn đề liên quan tới thuế thu nhập cá nhân về cách xác định thuế thu nhập các nhân và cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tính thuế thu nhập cá nhân từ cho thuê nhà , tính thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng bất động sản ….. doanh nghiệp, cửa hàng, mọi đối tượng mà luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành

Mời các bạn tải và đọc toàn bộ thông tư  sau cho tất cả các  trường hợp về thuế thu nhập cá nhân:

Thông tư số 111/2013/TT-BTC  ban hành ngày 15/08/2013 của bộ tài chính Tải về

Thông tư số 119/2014/TT-BTC  ban hành ngày 25/08/2014  của bộ tài chính Tải về

Thông tư số 151/2014/TT-BTC  ban hành ngày 10/10/2014  của bộ tài chính Tải về

Thông tư số 92/2015/TT-BTC  ban hành ngày 15/06/2015 của bộ tài chính Tải về

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha