Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp

  • CÁC KHOẢN CHI KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THUẾ TNDN

    20-10-2017 // 964 lượt xem

    Xác định chi phí được trừ và không được thật là rắc rồi trong luật quản lý thuế việt nam . Các bạn làm kế toán thường cực nhọc nhất phần này, rù đã làm lâu năm nhưng hầu như vẫn bị lúng túng bởi quy định về các khoản chi không được trừ và được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.Kế toán thường chẳng thể nào nhớ được hết các khoản không được trừ ví dụ như chi tiền lãi vay khi chưa góp đủ vốn điều lệ thì có được trừ hay không, hoặc Chi trang phục bằng tiền có hạn chế không? Chi khấu hao tài sản cố định với phần vượt mức 1.6 tỷ ….

    Chi tiết →