HÀNG HÓA ÁP DỤNG THUẾ SUẤT 0% THUẾ GTGT

NHÓM HÀNG HÓA ÁP DỤNG THUẾ SUẤT 0% THUẾ GTGT

Ngày đăng: 25-08-2017

613 lượt xem

 NHÓM HÀNG HÓA ÁP DỤNG THUẾ SUẤT   0% THUẾ GTGT

Đại lý thuế chia sẻ tóm tắt lại những nhóm hàng hóa sau áp dụng thuế suất 0%  cho các bạn làm kế toán dễ hiểu  tại điều 9 thông tư 219/2013/TT-BTC :

  1. Hàng hóa xuất khẩu
  2. Dịch vụ xuất khẩu.
  3. Vận tải quốc tế
  4. Dịch vụ hàng không, hàng hải cung cấp trực tiếp cho tổ chức nước ngoài hoặc thông qua đại lý.
  5. Xây dựng lắp đặt công trình ở nước ngoài, ở trong các khu phi thuế quan.
  6. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế được xuất khẩu
  7. Dịch vụ sửa chữa máy bay, tàu thủy cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Chi tiết tải thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013  điều 9 chương 1 có ví dụ minh họa.

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha