HÀNG HÓA KHÔNG CHỊU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Những nhóm hàng không chịu thuế giá tri gia tăng

Ngày đăng: 25-08-2017

611 lượt xem

Trong công việc kế toán có rất nhiều loại thủ tục về thuế, mỗi quy đinh bạn phải hiểu thật chính xác để áp dụng thực tế cho doanh nghiệp của mình. để giúp các bạn kế toán hiểu một số mặt hàng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT). Đại Lý Thuế tóm tắt lại  một số mặt hàng không chịu thuế giá tri gia tăng như sau:

NHÓM HÀNG HÓA HÓA KHÔNG CHỊU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG GỒM 26 NHÓM:

 1. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi
 2.  Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng.
 3.  Dịch vụ nông nghiệp. tưới , tiêu nước, cày , bừa đất.
 4. Sản phẩm muối.
 5. Nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước do nhà nước bán cho người đang thuê.
 6. Chuyển quyền sử dụng đất.
 7. Bảo hiểm nhân thọ, bh sức khỏe con người và vật nuôi.
 8. Các dịch vụ về tài chính, ngân hàng , kinh doanh chứng khoán.
 9. Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y
 10. Dịch vụ bưu chính, viễn thông.
 11. Dịch vụ công ích
 12. Dịch vụ  duy tu, sửa chữa , xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân
 13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật.
 14. Phát song truyền thanh, truyền hình bảng nguồn vốn ngân sách nhà nước .
 15. Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí.
 16.  Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện.
 17. Hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được;
 18. Vũ khí, tài nguyên dung phục vụ quốc phòng, an ninh
 19. Hàng nhập khẩu và hàng hóa , dịch vụ bán cho các tổ chức, cá nhân để viện trợ nhân đạo.
 20. Hàng hóa chuyển khẩu quá cảnh qua lãnh thổ việt nam;
 21. Chuyển giao công nghệ theo quy định của luật chuyển giao công nghệ
 22. Vàng nhập khẩu dạng thỏi , miếng
 23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên
 24. Sản phẩm nhân đạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể của người bệnh
 25. Hàng hóa dịch vụ của hộ cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống .
 26. Thức ăn chăn nuôi gia súc , gia cầm

Chi tiết tải điều 4 chương 1 tại  thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013  

Lưu ý : Mặt hàng không chịu thuế GTGT thì thuế VAT đầu vào không được khấu trừ, không tính thuế VAT

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha