HƯỚNG DẪN BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH , TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM

Hướng dẫn nộp bộ cáo cáo tài chính cuối năm đầy đủ lên cơ quan thuế, nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN cuối năm, Nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN lên trang thuế điện tử mới nhất hiện nay. Báo Lỗi khi nộp tờ khai lên trang thuế điện tử . Khi kế toán không nộp được tờ khai trên hệ thống thuế mới cần kiểm tra lại bước đăng ký tờ khai. Khi chuyển sang trang mới kế toán thuế vào đăng ký tờ khai trước khi nộp các tờ khai báo cáo.

Ngày đăng: 11-02-2020

278 lượt xem

http://dailythuetphcm.com/ Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính qua mạng, nộp báo cáo thuế trên trang thuế điện tử https://thuedientu.gdt.gov.vn/.

Bộ báo cáo cuối năm nộp lên cơ quan thuế đầy đủ gồm:

1. BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH GỒM :

- Bảng cân đối kế toán

- Kết quả hoạt đồng kinh doanh

- Lưu chuyển tiền tệ

- Thuyết minh báo cáo tài chính.

2. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm :

3. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm:

Doanh nghiệp cuối năm xuất file xml từ phần HTKK mới nhất. Nộp trên trang thuế điện tử :https://thuedientu.gdt.gov.vn/ như sau :

Sau đây đại lý thuế chia sẻ cách nộp báo cáo tài chính lên trang thuế mới. Sau đây tôi sẽ chia sẻ bằng video cách nộp bộ báo cáo thuế cuối năm bằng video như sau:

 

 

 

Khi nộp bản thuyết minh tài chính bạn làm như sau: Vào tra cứu bộ báo cáo tài chính -> xong vào phụ lục -> Đính kèm phụ lục. Lúc này bạn sẽ nộp được bộ báo cáo tài chính. 

Nếu có vướng mắc gì xin gọi số bên dưới. Đại lý thuế sẽ hướng dẫn chi tiết cách nộp các báo cáo cuối năm. 

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha