Hương dẫn nộp thuế điện tử, nộp tờ khai mới

Hướng dẫn dăng nhập nộp thuế điện tử, nộp tờ khai trên trang nộp thuế điện tử mới.

Ngày đăng: 08-02-2020

281 lượt xem

dailythuetphcm.com  hướng dẫn các bạn kế toán doanh nghiệp đăng nhập, nộp thuế, nộp tờ khai trên trang thuế điện tử trang. www.thuedientu.gdt.gov.vn thay thế cho hai trang thuế www.nopthue.gdt.gov.vn www.nhantokhai.gdt.gov.vn mà trước đây chúng ta sử dụng. Để đăng nhập và nộp tờ khai thuế, nộp tiền thuế trên trang thuế điện tử chúng ta thực hiện như sau:
TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI TỪ  TÀI KHOẢN CŨ SANG CHÚNG TA THỰC HIỆN NHƯ SAU:
CÁCH CHUYỂN ĐỔI MẬT KHẨU TỪ TRANG CŨ SANG TRANG MỚI NHƯ SAU:
Đối với doanh nghiệp đã có tài khoản và mật khẩu trên trang thuế cũ cụ thể như sau:
1: TRƯỜNG HỢP NỘP TIỀN THUẾ :
Tên đăng nhập trên trang www.nopthue.gdt.gov.vn chuyển đổi sang trang thuế mới www.thuedientu.gdt.gov.vn thêm đuôi QL hoặc NT
Mật khẩu giữ nguyên 
Ví dụ cụ thể : CÔNG TY TNHH ABC khi nộp thuế trang cũ là  
Tên đăng nhập là : 0102030405---> chuyển sang trang thuế điện tử mới để nộp tiền thuế  0102030405 - QL hoặc là 0102030405 - NT.
Mật khẩu : ABCD123456 - chuyển sang trang mới giữ nguyên ABCD123456
2. TRƯỜNG HỢP NỘP TỜ KHAI THUẾ: 
Tên đăng nhập và mật khẩu trên trang www.nhantokhai.gdt.gov.vn cũ chuyển sang trang mới www.thuedientu.gdt.gov.vn giữ nguyên tên đăng nhập và mật khẩu hoặc tên đăng nhập thêm đuôi NT.
Ví dụ cụ thể như sau: 
CÔNG TY TNHH ABC khi nộp tờ khai thuế trên trang cũ  là  Tên đăng nhập là : 0102030405---> chuyển sang trang thuế điện tử mới là 0102030405  hoặc là 0102030405-QL.
Mật khẩu : 1234@bhd -> giữ nguyên 1234@bhd
SAU ĐÂY CÁC BƯỚC HƯỚNG CHI TIẾT ĐĂNG NHẬP ĐỂ NỘP TIỀN THUẾ TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ NHƯ SAU:
Bước 1: NNT truy cập vào website: https://thuedientu.gdt.gov.vn bằng trình duyệt Internet Explorer phiên bản 9, hoặc trình duyệt Chrome. Các bạn chọn vào nút Doanh NGhiệp .
Bước 2: Chọn nút  Đăng Nhập  chọn tên đăng nhập -Nhập Mã số thuế và thêm đuôi -QL như hình dưới . Mật khẩu chúng ta giữ nguyên. Mật khẩu này chúng ta nhớ là lấy mật khẩu từ trang nộp thuế trước đây nhé.
Bước 3: Chọn Ngân hàng như hình dưới và bấm tiếp tục
Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin giấy nộp tiền.
- Mã số thuế: hệ thống tự động hiển thị mã số thuế của tài khoản đang đăng nhập và không cho phép sửa
- Tên người nộp thuế: Hệ thống tự động hiển thị tên người nộp thuế theo thông tin của tài khoản đang đăng nhập và không cho phép sửa.
- Địa chỉ: Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin của tài khoản đang đăng nhập và không cho phép sửa.
- Đề nghị NH: Hiển thị ngân hàng NNT đã chọn, NNT cũng có thể chọn lại NH 
- Trích tài khoản số: Danh sách tài khoản liên kết với ngân hàng của NNT, hệ thống yêu cầu NNT phải chọn một tài khoản cụ thể.
- Tỉnh/TP: Cho phép chọn lại trong danh sách tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước, mặc định lấy theo tỉnh, thành phố của Cơ quan thuế mà NNT trực thuộc, cho phép NNT chọn lại nhưng không được phép để trống.
- Cơ quan quản lý thu: Bao gồm danh sách Cơ quan thu thuộc địa bàn tỉnh, thành phố đã chọn. Hiển thị theo định dạng mã cơ quan thu-tên cơ quan thu.
- Thông tin nơi phát sinh nguồn thu: Căn cứ dựa trên địa bàn hành chính của cơ quan thu và cho phép NNT chọn lại đến Quận/Huyện, Phường/Xã.
- Quận/Huyện: Mặc định lấy theo địa bàn cơ quan thu là Chi cụ. Cho phép NNT chọn trong danh sách Quận/Huyện thuộc địa bàn tỉnh, thành phố của cơ quan thu đã chọn.
- Phường/Xã: Cho phép NNT chọn trong danh mục phường/xã thuộc Quận/Huyện đã chọn.
- Chuyển cho KBNN: Danh mục tất cả các kho bạc nhà nước cơ quan thu đã chọn, mặc định lấy theo địa bàn hành chính CQT của NNT, cho phép NNT chọn lại.
- Nộp vào NSNN: Cho phép NNT chọn 1 trong 2 loại tài khoản: Nộp vào NSNN (TK7111), Thu hồi hoàn (TK8993)
- Thông tin loại thuế: Danh sách thuế nội địa hoặc thuế trước bạ.
Nhấn nút “Truy vấn số thuế PN”: chức năng tham khảo
Hệ thống thực hiện kiểm tra thông tin “Cơ quan quản lý thu” và lấy thông tin chi tiết các khoản nợ thuế của NNT từ hệ thống sổ thuế của Cơ quan Thuế đã được lọc theo “Cơ quan quản lý thu” và hiển thị chi tiết lên màn hình lưới dữ liệu “Chi tiết khoản nộp” các khoản nộp ngân sách nhà nước gồm: STT; Nội dung các khoản nộp NSNN; Số tiền; Mã NDKT; Mã chương; Kỳ thuế.
Hoặc NNT có thể nhập trực tiếp các khoản nộp NSNN, số tiền, mã NDKT, mã chương và số tiền phải nộp ở phần lưới dữ liệu “Chi tiết khoản nộp”.
Nhấn nút “ ”: Để tra cứu mã NDKT nếu NNT muốn tìm kiếm.
Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu danh mục NDKT
 
NNT chọn mục NDKT cần tra cứu
Nhấn nút “Tra cứu” hệ thống kiểm tra và hiển thị danh sách kết quả phù hợp với điều kiện tra cứu.
 
Lưu ý:
- Bắt buộc phải nhập ít nhất một dòng khoản nộp. Trong đó, thông tin nội dung kinh tế, kỳ thuế, mã NDKT, mã chương, số tiền không được để trống.
Nhấn “Thêm dòng”: Hệ thống chèn thêm một dòng trống thông tin khoản nộp vào phía dưới dòng hiện tại.
Nhấn “Xóa” dòng: Hệ thống xóa bỏ dòng được chọn khỏi lưới dữ liệu.
Nhấn “thiết lập lại”: Hệ thống xóa hết dữ liệu đã nhập trên giấy nộp tiền.
Lưu thông tin giấy nộp tiền: Hệ thống lưu các thông tin đã nhập trên giấy nộp tiền
Bước 5: Nhấn nút “Hoàn thành”
- Sau khi nhập đẩy đủ thông tin, NNT nhấn nút “hoàn thành” để hoàn tất việc lập giấy nộp tiền
- Hệ thống kiểm tra thông tin nhập vào:
Nếu các thông tin kiểm tra không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo trực tiếp trên màn hình cho NNT lỗi để NNT thực hiện sửa lại.
Nếu nội dung GNT vượt quá giới hạn 210 ký tự thì hệ thống cảnh báo
Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống hiển thị màn hình “Chi tiết giấy nộp tiền”.
NNT xem lại chi tiết giấy nộp tiền để kiểm tra lại thông tin đã đúng hay chưa.
- Nhấn nút “Sửa” quay về màn hình nhập giấy nộp tiền để sửa lại thông tin.
- Nhấn nút “Xóa” để xóa giấy nộp tiền vừa lập.
- Nhấn nút “In GNT” để in chi tiết GNT
Bước 6: Nhấn nút “Trình ký”
- Trường hợp người lập GNT có chữ ký số để ký GNT thì bỏ qua bước này, chuyển sang bước 5. 
- Trường hợp người lập GNT không có chữ ký số mà phải trình qua 1 người khác (người giữ chữ ký số) thì thực hiện bước này để chuyển giấy nộp tiền vào trạng thái chờ ký. Cho phép NNT thực hiện trình GNT đã được lập thành công tới người ký duyệt chứng từ (người giữ chữ ký số).
Hệ thống hiển thị thông báo “Chờ phê duyệt và ký nộp!”. Nhấn kết thúc để hoàn thành.
 
Bước 7: Nhấn nút “Ký và nộp”
- Trường hợp người lập GNT có chữ ký số để ký GNT:
o Cho phép NNT thực hiện ký và nộp GNT đã được thành lập thành công.
o Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN.
 
o Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống thông báo ký điện tử thành công và gửi GNT tới Cơ quan thuế.
- Trường hợp người lập GNT không có chữ ký số mà phải trình qua 1 người khác (người giữ chữ ký số) thì người giữ chữ ký số thực hiện bước Phê duyệt giấy nộp tiền (ở mục 2.1.6.4) trước khi ký giấy nộp tiền gửi lên Cổng.
 
 
Bước 8: Nhập đầy đủ thông tin giấy nộp tiền.
- Mã số thuế: hệ thống tự động hiển thị mã số thuế của tài khoản đang đăng nhập và không cho phép sửa
- Tên người nộp thuế: Hệ thống tự động hiển thị tên người nộp thuế theo thông tin của tài khoản đang đăng nhập và không cho phép sửa.
- Địa chỉ: Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin của tài khoản đang đăng nhập và không cho phép sửa.
- Thông tin loại tiền: NNT chọn hình thức nộp tiền theo USD hoặc VNĐ
- Đề nghị NH: Hiển thị ngân hàng NNT đã chọn, NNT cũng có thể chọn lại NH 
- Trích tài khoản số: Danh sách tài khoản liên kết với ngân hàng của NNT, hệ thống yêu cầu NNT phải chọn một tài khoản cụ thể.
- Tỉnh/TP: Cho phép chọn lại trong danh sách tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước, mặc định lấy theo tỉnh, thành phố của Cơ quan thuế mà NNT trực thuộc, cho phép NNT chọn lại nhưng không được phép để trống.
- Cơ quan quản lý thu: Bao gồm danh sách Cơ quan thu thuộc địa bàn tỉnh, thành phố đã chọn. Hiển thị theo định dạng mã cơ quan thu-tên cơ quan thu.
- Thông tin nơi phát sinh nguồn thu: Căn cứ dựa trên địa bàn hành chính của cơ quan thu và cho phép NNT chọn lại đến Quận/Huyện, Phường/Xã.
- Quận/Huyện: Mặc định lấy theo địa bàn cơ quan thu là Chi cụ. Cho phép NNT chọn trong danh sách Quận/Huyện thuộc địa bàn tỉnh, thành phố của cơ quan thu đã chọn.
- Phường/Xã: Cho phép NNT chọn trong danh mục phường/xã thuộc Quận/Huyện đã chọn.
- Chuyển cho KBNN: Danh mục tất cả các kho bạc nhà nước cơ quan thu đã chọn, mặc định lấy theo địa bàn hành chính CQT của NNT, cho phép NNT chọn lại.
- Nộp vào NSNN: Cho phép NNT chọn 1 trong 2 loại tài khoản: Nộp vào NSNN (TK7111), Thu hồi hoàn (TK8993)
- Mở tại NH ủy nhiệm thu: Chọn Ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản. Lưu ý trường hợp danh sách Ngân hàng ủy nhiệm thu có ngân hàng trùng với ngân hàng nắm tài khoản của NNT thì NNT nên chọn ngân hàng này để giảm chi phí dịch vụ khi nộp tiền vào NSNN.
- Thông tin loại thuế: Danh sách thuế nội địa hoặc thuế trước bạ.
- Thông tin khác: NNT tích chọn một trong bốn hình thức nộp theo văn bản có thẩm quyền:
Kiểm toán nhà nước
Thanh tra chính phủ
Thanh tra tài chính
Cơ quan có thẩm quyền khác
Lưu ý: NNT chọn một trong bốn lựa chọn trên => NNT phải nhập:
Số tờ khai/Số quyết định/Số thông báo
Kỳ thuế/Ngày quyết định/Ngày thông báo, hệ thống hiển thị mặc định DD/MM/YYYY (NNT nhập ngày tháng năm theo công văn).
Nhấn nút “Truy vấn số thuế PN”: chức năng tham khảo
Hệ thống thực hiện kiểm tra thông tin Mã số thuế, Loại tiền, Cơ quan quản lý thu và lấy thông tin chi tiết các khoản nợ thuế của NNT từ hệ thống sổ thuế của Cơ quan Thuế và hiển thị chi tiết lên màn hình lưới dữ liệu “Chi tiết khoản nộp” các khoản nộp ngân sách nhà nước gồm: STT; Nội dung các khoản nộp NSNN; Số tiền; Mã NDKT; Mã chương; Kỳ thuế.
Hoặc NNT có thể nhập trực tiếp các khoản nộp NSNN, số tiền, mã NDKT, mã chương và số tiền phải nộp ở phần lưới dữ liệu “Chi tiết khoản nộp”.
Nhấn nút “ ”: Để tra cứu mã NDKT nếu NNT muốn tìm kiếm.
Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu danh mục NDKT
 
NNT chọn mục NDKT cần tra cứu
Nhấn nút “Tra cứu” hệ thống kiểm tra và hiển thị danh sách kết quả phù hợp với điều kiện tra cứu.
 
Nhấn nút “ ” tại cột Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo: Để chọn và nhập kỳ thuế phù hợp
Hệ thống hiển thị màn hình danh sách kỳ thuế
 
NNT tích chọn một định dạng kỳ thuế phù hợp và nhập thông tin chi tiết kỳ thuế đó. Trường hợp NNT nhập sai định dạng hệ thống báo lỗi trên màn hình. Trường hợp NNT nhập đúng định dạng, hệ thống hiển thị đúng thông tin NNT nhập.
NNT nhấn Tiếp tục, hệ thống hiển thị lại màn hình lập GNT với thông tin kỳ thuế đã được nhập trước đó.
Lưu ý:
- Bắt buộc phải nhập ít nhất một dòng khoản nộp. Trong đó, thông tin nội dung kinh tế, kỳ thuế, mã NDKT, mã chương, số tiền không được để trống.
Nhấn “Thêm dòng”: Hệ thống chèn thêm một dòng trống thông tin khoản nộp vào phía dưới dòng hiện tại.
Nhấn “Xóa” dòng: Hệ thống xóa bỏ dòng được chọn khỏi lưới dữ liệu.
Nhấn “thiết lập lại”: Hệ thống xóa hết dữ liệu đã nhập trên giấy nộp tiền.
Lưu thông tin giấy nộp tiền: Hệ thống lưu các thông tin đã nhập trên giấy nộp tiền
Bước 9: Nhấn nút “Hoàn thành”
- Sau khi nhập đẩy đủ thông tin, NNT nhấn nút “hoàn thành” để hoàn tất việc lập giấy nộp tiền
- Hệ thống kiểm tra thông tin nhập vào:
Nếu các thông tin kiểm tra không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo trực tiếp trên màn hình cho NNT lỗi để NNT thực hiện sửa lại.
Nếu nội dung GNT vượt quá giới hạn 210 ký tự thì hệ thống cảnh báo
Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống hiển thị màn hình “Chi tiết giấy nộp tiền”.
 
NNT xem lại chi tiết giấy nộp tiền để kiểm tra lại thông tin đã đúng hay chưa.
- Nhấn nút “Sửa” quay về màn hình nhập giấy nộp tiền để sửa lại thông tin.
- Nhấn nút “Xóa” để xóa giấy nộp tiền vừa lập.
- Nhấn nút “In GNT” để in chi tiết GNT
Bước 10: Nhấn nút “Trình ký”
- Trường hợp người lập GNT có chữ ký số để ký GNT thì bỏ qua bước này, chuyển sang bước 5. 
- Trường hợp người lập GNT không có chữ ký số mà phải trình qua 1 người khác (người giữ chữ ký số) thì thực hiện bước này để chuyển giấy nộp tiền vào trạng thái chờ ký. Cho phép NNT thực hiện trình GNT đã được lập thành công tới người ký duyệt chứng từ (người giữ chữ ký số).
Hệ thống hiển thị thông báo “Chờ phê duyệt và ký nộp!”. Nhấn kết thúc để hoàn thành.
 
Bước 11: Nhấn nút “Ký và nộp”
- Trường hợp người lập GNT có chữ ký số để ký GNT:
o Cho phép NNT thực hiện ký và nộp GNT đã được thành lập thành công.
o Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN.
 
o Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống thông báo ký điện tử thành công và gửi GNT tới Cơ quan thuế.
- Trường hợp người lập GNT không có chữ ký số mà phải trình qua 1 người khác (người giữ chữ ký số) thì người giữ chữ ký số thực hiện bước Phê duyệt giấy nộp tiền (ở mục 2.1.6.4) trước khi ký giấy nộp tiền gửi lên Cổng.
Khi bấm nộp xong khoảng 5-10 phút tùy ngân hàng người nộp thuế vào Tra cứu thông báo nộp tiền để xem chúng ta đã nộp thành công chưa nhé. Vì có lúc kết nối ngân hàng bị lỗi hoặc số tiền trong tài khoản không đủ khiến lệnh nộp thuế không thành công.
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi.
 
 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha